NEVERMORE

En blogg med goth och blandat

Historien om halloween

Kategori: Allmänt

Det är just nu halloween-tider och eftersom många tydligen fortfarande tror att halloween är något nytt och att det exempelvis är allhelgona som är det äldre firandet så kommer här hela historien för att en gång för alla döda myten!
 
Halloween eller Hallowe'en (från engelskans Hallow, "helgon", och e'en (kortform av even), "afton") är en högtid som i sina ursprungsländer firades den 31 oktober. Halloween har sitt ursprung på Irland och delvis i Skottland.
 

En av de fyra årstidshögtiderna hos kelterna på de brittiska öarna var Samhain. Samhain firades när skördesäsongen var slut och vinterhalvåret började 31 oktober. Tron hos kelterna var att osynliga krafter var i rörelse och att de dödas själar kunde återvända till jorden under natten till Halloween. Som med så många andra hedniska högtider övertogs denna fest av kristendomen och gjordes om för att passa den nya religionen. Även om den kristna kyrkan utrotat de gamla gudar som tidigare firats, kunde den inte ta kål på fruktan för de övernaturliga väsen som sprang lösa den 31:e. Tvärtom hade folk fått ytterligare maror att vara rädda för i form av Satan och hans anhang av demoner och häxor.

 

Liksom under andra nätter då magiska krafter var i rörelse (exempelvis påskafton eller valborgsmässoafton) uppmanades alla människor av druiderna att på kvällen 31 oktober släcka sina hushållseldar. Druiderna tände sedan stora bål varifrån varje hushåll kunde hämta glöd att tända hushållselden med.

 

Ytterligare en tradition kopplade till Samhain var att de som gick runt ute hade med sig ljusförsedda rovor med utskurna ansikten, så kallade jack-o’-lanterns. Traditionen säger att lyktorna representerade smeden Jack, som varit för ond för att komma in i himlen men lurat djävulen så att han inte kunde komma till helvetet heller. Istället fick han irra runt på jorden och för att finna vägen hällde han glödande kol i rovorna han ätit.

 

Då romarriket växte blandades Samhain-festivalen upp med nya seder. Man rostade nötter och åt äpplen för att fira Pomona, skördegudinnan. 

 

Under 400-talet började Irland och Skottland kristnas och många av de gamla keltiska traditionerna förändrades. I linje med påbudet från påve Gregorius I valde kristna missionärer att använda sig av de förkristna traditionerna istället för att helt utplåna dem. Därför valde påve Gregorius III att under 700-talet flytta alla helgons dag från maj till 1 november. Således blev 31 oktober allhelgonaafton. Dock lyckades man inte ersätta firandet av Samhain med den nya Alla helgons dag.

 

År 998 försökte kyrkan på nytt att utrota festligheterna. Nu genom införandet av alla helgons dag den 2 november. Tanken var att alla helgons dag skulle bli en dag då människor mindes sina döda släktingar. Även om kyrkan aldrig kunde utplåna det folkliga firandet förblev det inte opåverkat. Det folkliga Halloweenfirandet blandades med kristna traditioner och det var som en blandning mellan kristet och folkligt som firandet kom till USA under 1800-talet.

 

I mitten av 1800-talet var det hungersnöd på Irland och miljontals irländare emigrerade till USA. Med sig tog de sina traditioner bland annat firandet av Hallowe'en eller All Hallow's Eve ("Allhelgonaafton"). Dock är det en förenkling att påstå att det enbart är det irländska bidraget som format Halloweenfirandet i USA. Andra influenser är Guy Fawkes Night, som firades den 5 november med inslag som starkt påminner om Halloween; dagen firades med att bygga dockor som man brände, fyrverkeri, tiggeri och tändande av stora eldar. Vidare var det tillåtet för barn att under Guy Fawkes Night bryta de sociala konventionerna och busa med vuxna. Nederländare i Nya Nederländerna hade med sig en stark tro på andar, gengångare och övernaturliga väsen. Hos tyskar i Pennsylvania fanns jultraditioner som på många sätt påminde om traditioner som funnits hos de tidiga kelternas Halloweenfirande. Skottar som emigrerat till USA firade inte alla helgons dag, men väl Halloween med att utklädda gå från dörr till dörr och be om gåvor. Under slutet av 1800-talet påverkades många amerikaner, särskilt i de övre samhällsskikten av rationalismen. Då fanns inte längre utrymme för någon tro på vidskepelse eller för folkliga traditioner som byggde på sådant. Halloweenfirandet överlevde om än i något modifierad form; istället för att förknippas med levande döda och häxor ville man göra Halloween till en glädjens och ljusets fest.

 

Halloween var i slutet av 1800-talet och en bra bit in på 1900-talet en helg för unga förälskade par. Har då Halloween en plats bland svenska traditioner? Faktum är att seder ur det gamla bondesamhället har flera stora likheter. Även här tände man brasor för att hålla borta häxor, varulvar och troll. Runt allhelgonahelgen skar barn ut dödskalleansikten i urholkade rovor och sprang sedan runt med dessa för att tigga. Seden att tända ljus på gravarna är betydligt nyare här i vårt land, den härstammar från södra Europa.

Kommentera inlägget här: